Pháp chế dược (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)

PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hằng - PGS.TS Lê Viết Hùng

Giá bìa: 88.000 VNĐ

Mua hàng
Hoá sinh ( Dùng cho đào tạo CĐ y học)

Ph Thị Minh Thư, Lê Thị Thuỷ (Đồng chủ biên)

Giá bìa: 37.000 VNĐ

Mua hàng
Giải phẫu bệnh ( Dùng cho đào tạo CĐ kỹ thuật y học)

Nguyễn Quang Tuấn, Trần Hoà (Đồng chủ biên)

Giá bìa: 34.000 VNĐ

Mua hàng
Dược lý học-Tập 2 (Đào tạo bác sĩ đa khoa)

GS. TS. Đào Văn Phan (CB)

Giá bìa: 65.000 VNĐ

Mua hàng
Dược lý học-Tập 1 (Đào tạo bác sĩ đa khoa)

GS. TS. Đào Văn Phan (CB)

Giá bìa: 53.000 VNĐ

Mua hàng
Điều dưỡng cơ bản 1 (Đào tạo cử nhân điều dưỡng)

PGS. TS. Phạm Văn Lình, TS. Lê Văn An (đồng CB)

Giá bìa: 52.000 VNĐ

Mua hàng
Di truyền y học (Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa)

Trịnh Văn Bảo, Trần T THương

Giá bìa: 70.000 VNĐ

Mua hàng
Trang:1 2 3 4 5 6
Trang chủ Danh mục sản phẩm

Sách ngẫu nhiên

Đất ngập nước

Tác giả: Lê Văn Khoa (Chủ biên), Nguyễn Cử, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân

Giá bìa: 28.000 VNĐ

Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn

Giá bìa: 29.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến


04.3972.6137