GT Tin học đại cương

Tô Văn Nam

Giá bìa: 36.000 VNĐ

Mua hàng
GT Nguyên lí hệ điều hành

Hồ Đắc Phương

Giá bìa: 49.000 VNĐ

Mua hàng
GT Kỹ nghệ phần mềm

Ng Văn Vy, Ng Việt Hà

Giá bìa: 36.000 VNĐ

Mua hàng
GT Kỹ thuật lập trình C

Ng Linh Giang, PH Xuân Khánh

Giá bìa: 23.500 VNĐ

Mua hàng
GT Khai phá dữ liệu WEB

Hà Quang Thụy

Giá bìa: 45.000 VNĐ

Mua hàng
Giáo trình hệ điều hành UNIX-LINUX

Hà Quang Thuỵ, Ng Trí Thành

Giá bìa: 43.000 VNĐ

Mua hàng
Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết & Thực hành T1

Hồ Thuần- Hồ Cẩm Hà

Giá bìa: 31.000 VNĐ

Mua hàng
BT Tin học đại cương

Tô Văn Nam

Giá bìa: 36.500 VNĐ

Mua hàng
Thực hành sử dụng DREAM WEAVER cho thiết kế WEBSITE

Vũ Thị Hậu, Thạc Bình Cường

Giá bìa: 20.000 VNĐ

Mua hàng
Xử lý số tín hiệu - T2

Hồ Văn Sung

Giá bìa: 41.000 VNĐ

Mua hàng
Điện tử tương tự

Nguyễn Trinh Đường

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Mua hàng
Cơ sở kĩ thuật điện tử số

PGS.TS. Đỗ Xuân Thụ - Vũ Đức Thọ

Giá bìa: 68.000 VNĐ

Mua hàng
Sửa chữa đầu máy CD_VCD_DVD

Nguyễn Văn Huy

Giá bìa: 22.000 VNĐ

Mua hàng
250 Bài tập kỹ thuật điện tử

Nguyễn Thanh Trà - Thái Vĩnh Hiển

Giá bìa: 34.000 VNĐ

Mua hàng
Giáo trình Tin học văn phòng

Thạc Bình Cường

Giá bìa: 31.000 VNĐ

Mua hàng
Kĩ thuật Điện tử số

ĐẶNG VĂN CHUYẾT

Giá bìa: 25.000 VNĐ

Mua hàng
Bài tập kĩ thuật điện tử

PGS.TS. Ðỗ Xuân Thụ

Giá bìa: 25.000 VNĐ

Mua hàng
Lập trình PASCAL tập hai

Bùi Việt Hà

Giá bìa: 22.500 VNĐ

Mua hàng
Lập trình PASCAL tập ba

Bùi Việt Hà

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Mua hàng
Trang:1 2