Thực hành nghề Làm vườn

Trần Quý Hiền

Giá bìa: 25.000 VNĐ

Mua hàng
Thực hành nghề Tin học văn phòng

Bùi Văn Thanh

Giá bìa: 33.000 VNĐ

Mua hàng
Vật liệu học

Đỗ Ngọc Tú

Giá bìa: 24.000 VNĐ

Mua hàng
Thiết kế quần áo

Trần Thuỷ Bình

Giá bìa: 29.500 VNĐ

Mua hàng
Nghề Thú y

Ng Thị Kim Thành - P Sỹ Lăng

Giá bìa: 31.000 VNĐ

Mua hàng
Nghề thêu rua

Thái Văn Bôn - N Thị Hạnh

Giá bìa: 22.000 VNĐ

Mua hàng
Nghề chăn nuôi gia cầm

Trịnh Quang Khuê- N Văn Vinh

Giá bìa: 27.000 VNĐ

Mua hàng
Kỹ thuật sơn đồ gỗ

Nguyễn Văn Lộc

Giá bìa: 25.000 VNĐ

Mua hàng
GT Vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành

Giá bìa: 32.000 VNĐ

Mua hàng
GT vật liệu may

Trần Thuỷ Bình

Giá bìa: 16.500 VNĐ

Mua hàng
GT Thương phẩm hàng thực phẩm

Lữ Quý Hoà

Giá bìa: 23.500 VNĐ

Mua hàng
GT Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (kinh tế và TCQLSX)

TS. Ngô Xuân Bình - TS. Hoàng Văn Hải

Giá bìa: 21.000 VNĐ

Mua hàng
Công nghệ sơn

Nguyễn Văn Lộc

Giá bìa: 36.500 VNĐ

Mua hàng
BT kinh tế và quản trị Doanh Nghiệp

Ngô Xuân Bình

Giá bìa: 17.000 VNĐ

Mua hàng