Chữa răng và nội nha, tập 1 (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. TRỊNH THỊ THÁI HÀ (Chủ biên)

Giá bìa: 75.000 VNĐ

Mua hàng
Nha khoa cơ sở - Tập 2

Chủ biên : TS TRẦN NGỌC THÀNH ; PGS. TS TRƯƠNG MẠNH DŨNG

Giá bìa: 110.000 VNĐ

Mua hàng
Nha khoa cơ sở - Tập 3 - Chẩn đoán hình ảnh (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. TRẦN NGỌC THÀNH (Chủ biên) ; ThS NGUYỄN TIẾN HẢI ; TS ĐẶNG TRIỆU HÙNG

Giá bìa: 87.000 VNĐ

Mua hàng
Nha khoa cộng đồng - Tập 1 (Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt

PGS. TS. TRƯƠNG MẠNH DŨNG, PGS. TS. NGÔ VĂN TOÀN (Đồng chủ biên)

Giá bìa: 100.000 VNĐ

Mua hàng
Răng trẻ em (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC (Chủ biên)

Giá bìa: 145.000 VNĐ

Mua hàng
Phẫu thuật trong miệng - Tập 2 (Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt)

TS. BSCK II NGUYỄN MẠNH HÀ (Chủ biên)

Giá bìa: 88.000 VNĐ

Mua hàng
Chỉnh hình răng mặt (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giá bìa: 65.000 VNĐ

Mua hàng
Phẫu thuật trong miệng - Tập 1 (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. BSCK II NGUYỄN MẠNH HÀ (Chủ biên)

Giá bìa: 72.000 VNĐ

Mua hàng
Trang chủ Danh mục sản phẩm

Sách ngẫu nhiên

Đại cương lịch sử Việt Nam tập III

Tác giả:

Giá bìa: 60.000 VNĐ

Giáo trình Kinh tế môi trường

Tác giả: Hoàng Xuân Cơ

Giá bìa: 32.000 VNĐ

Giáo trình Vật liệu xây dựng

Tác giả: Phùng Văn Lự

Giá bìa: 25.000 VNĐ

Khoa học môi trường

Tác giả: Lê Văn Khoa (Chủ biên)

Giá bìa: 80.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến


04.3972.6137