Nha khoa cơ sở - Tập 2

Chủ biên : TS TRẦN NGỌC THÀNH ; PGS. TS TRƯƠNG MẠNH DŨNG

Giá bìa: 110.000 VNĐ

Mua hàng
Chữa răng và nội nha, tập 1 (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. TRỊNH THỊ THÁI HÀ (Chủ biên)

Giá bìa: 75.000 VNĐ

Mua hàng
Nha khoa cơ sở - Tập 3 - Chẩn đoán hình ảnh (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. TRẦN NGỌC THÀNH (Chủ biên) ; ThS NGUYỄN TIẾN HẢI ; TS ĐẶNG TRIỆU HÙNG

Giá bìa: 87.000 VNĐ

Mua hàng
Nha khoa cộng đồng - Tập 1 (Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt

PGS. TS. TRƯƠNG MẠNH DŨNG, PGS. TS. NGÔ VĂN TOÀN (Đồng chủ biên)

Giá bìa: 100.000 VNĐ

Mua hàng
Răng trẻ em (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC (Chủ biên)

Giá bìa: 145.000 VNĐ

Mua hàng
Phẫu thuật trong miệng - Tập 2 (Dùng cho sinh viên Răng hàm mặt)

TS. BSCK II NGUYỄN MẠNH HÀ (Chủ biên)

Giá bìa: 88.000 VNĐ

Mua hàng
Chỉnh hình răng mặt (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giá bìa: 65.000 VNĐ

Mua hàng
Phẫu thuật trong miệng - Tập 1 (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

TS. BSCK II NGUYỄN MẠNH HÀ (Chủ biên)

Giá bìa: 72.000 VNĐ

Mua hàng
Trang chủ Danh mục sản phẩm

Sách ngẫu nhiên

Văn bản và liên kết trong tiếng Việt

Tác giả:

Giá bìa: 40.000 VNĐ

Văn học ấn Ðộ

Tác giả: Lưu Ðức Trung

Giá bìa: 29.000 VNĐ

Ðại cương ngôn ngữ học - T2 (ngữ dụng)

Tác giả: Ðỗ Hữu Châu

Giá bìa: 50.000 VNĐ

Văn học phương Tây

Tác giả: Ðặng Anh Ðào

Giá bìa: 184.000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến


04.3972.6137