Sổ tay Thiết kế đường ô tô tập một

Sổ tay Thiết kế đường ô tô tập một

Giá: 80.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B581

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 355 / Tác giả: Nguyễn Xuân Trục (Chủ biên), Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng

Số lượt xem: 7043

Cập nhật lần cuối: 27/03/2018 | 14:47

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ