Thiết kế đường ô tô tập một

Thiết kế đường ô tô tập một

Giá: 38.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B304

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 160 / Năm xuất bản: 2015 / Tác giả: Đỗ Bá Chương

Số lượt xem: 3687

Cập nhật lần cuối: 03/04/2015 | 15:26

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Sổ tay Thiết kế đường ô tô tập một

Nguyễn Xuân Trục (Chủ biên), Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng

Giá bìa: 80.000 VNĐ