Thiết kế đường ô tô tập hai

Thiết kế đường ô tô tập hai

Giá: 43.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B454

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 248 / Tác giả: Dương Học HảI, Nguyễn Xuân Trục

Số lượt xem: 3156

Cập nhật lần cuối: 26/06/2006 | 00:00

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Thiết kế đường ô tô, tập 4

Dương Học Hải

Giá bìa: 74.000 VNĐ