Thiết kế đường ô tô, tập 4

Thiết kế đường ô tô, tập 4

Giá: 90.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B595

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 304 / Tác giả: Dương Học Hải

Số lượt xem: 3136

Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 | 09:08

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ