Bài tập Cơ học đất

Bài tập Cơ học đất

Giá: 58.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B619

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 14.3 x 20.3cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 388 / Tác giả: Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông

Số lượt xem: 3905

Cập nhật lần cuối: 06/04/2018 | 14:13

Vật liệu xây dựng

Phùng Văn Lự

Giá bìa: 57.000 VNĐ