Đất ngập nước

Đất ngập nước

Giá: 28.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B620

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 216 / Tác giả: Lê Văn Khoa (Chủ biên), Nguyễn Cử, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân

Số lượt xem: 5072

Cập nhật lần cuối: 26/06/2006 | 02:05

Giới thiệu nội dung

Gồm 9 chương: nêu các khái niệm về môi trường, sinh địa, phát triển hệ sinh thái. Các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển, nội địa. Phân loại, kiểm kê, quản lý và bảo vệ đất ngập nước.