Bài tập sức bền vật liệu

Bài tập sức bền vật liệu

Giá: 115.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B106

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 444 / Tác giả: Nguyễn Văn Vượng

Số lượt xem: 3300

Cập nhật lần cuối: 21/08/2017 | 09:56

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ