Bài tập vật liệu xây dựng

Bài tập vật liệu xây dựng

Giá: 42.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B011

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 14,5 x 20,5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 204 / Tác giả: GS.TS. Phùng Văn Lự

Số lượt xem: 3687

Cập nhật lần cuối: 23/03/2018 | 14:21

Giới thiệu nội dung

Ngoài những bài tập cơ bản còn có một số bài tập mở rộng. Để phát triển tư duy và rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập cho sinh viên, phần lời giải có những bài trình bày tỉ mỉ, hoặc có thể mang tính chất hướng dẫn.

Giáo trình công nghệ bê tông xi măngT1

Nguyễn Tấn Quý

Giá bìa: 18.000 VNĐ

Bài tập kỹ thuật đo

Nguyễn Trọng Hùng

Giá bìa: 29.000 VNĐ

Bài tập vẽ kĩ thuật xây dựng - Tập 1

PGS. TS. Đặng Văn Cứ

Giá bìa: 26.000 VNĐ