Lý thuyết đàn hồi

Lý thuyết đàn hồi

Mã sản phẩm: 7B761

Loại sách: Cơ khí / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 208 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Nhữ Phương Mai

Số lượt xem: 3350

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:13

Cơ học ứng dụng

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vương

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Bài tập Cơ học ứng dụng

Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

Giá bìa: 42.000 VNĐ