Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển

Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển

Mã sản phẩm: 7B772

Loại sách: Điện / Kích cỡ: 19x27 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 240 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Trần Văn Thịnh

Số lượt xem: 3608

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:16

Nhiệt học

Nguyễn Huy Sinh

Giá bìa: 33.000 VNĐ

Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí tập một

Phạm Thượng Hàn (Chủ biên), Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà

Giá bìa: 58.000 VNĐ

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Giá bìa: 38.000 VNĐ