Cẩm nang  quản lý môi trường

Cẩm nang quản lý môi trường

Mã sản phẩm: 7K610

Loại sách: Môi trường / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 304 / Năm xuất bản: 2013 / Tác giả: Lưu Đức Hải

Số lượt xem: 5068

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:22

Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường

Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ

Giá bìa: 28.000 VNĐ

Đo & kiểm tra môi truờng

Phạm Thượng Hàn

Giá bìa: 24.000 VNĐ