GT Tiến Hóa

GT Tiến Hóa

Giá: 60.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K713

Loại sách: Sinh học - Nông nghiệp / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 288 / Năm xuất bản: 2013 / Tác giả: Nguyễn Xuân Viết

Số lượt xem: 3341

Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 | 09:43

Công nghệ vi sinh

Giá bìa: 26.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng

Nguyễn Thị Hiền

Giá bìa: 58.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất Axitamin và ứng dụng

Quản Lê Hà

Giá bìa: 40.000 VNĐ