Quản lý nhà trường

Quản lý nhà trường

Mã sản phẩm: 7X512

Loại sách: Sách khoa học xã hội khác / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 208 / Năm xuất bản: 2011 / Tác giả: Đặng Quốc Bảo, Ng Thành Vinh

Số lượt xem: 3507

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:33