Hình học hoạ hình T1

Hình học hoạ hình T1

Giá: 38.500 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K804

Loại sách: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 216 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Mg Mạnh Dũng, Ng Văn Điểm

Số lượt xem: 3167

Cập nhật lần cuối: 17/12/2012 | 14:02

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ