Hình học hoạ hình T2

Hình học hoạ hình T2

Giá: 36.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K805

Loại sách: Xây dựng / Kích cỡ: 19x27 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 160 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Đoàn Như Kim - N Quang Cự

Số lượt xem: 3102

Cập nhật lần cuối: 17/12/2012 | 14:02

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ