GT cơ sở kĩ thuật cắt gọt Kim loại

GT cơ sở kĩ thuật cắt gọt Kim loại

Giá: 57.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K762

Loại sách: Cơ khí / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 296 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Ng. Tiến Lưỡng

Số lượt xem: 4087

Cập nhật lần cuối: 06/01/2013 | 22:42

GT công nghệ hàn

Ng. Thúc Hà

Giá bìa: 29.500 VNĐ

GT cơ kĩ thuật

GS. TS. Đỗ Sanh

Giá bìa: 46.000 VNĐ