Máy phay & thực hành gia công trên máy phay

Máy phay & thực hành gia công trên máy phay

Mã sản phẩm: 7B741

Loại sách: Cơ khí / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 212 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Phí Trọng Hảo

Số lượt xem: 3637

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:28

Bài tập vẽ kĩ thuật (các trường nghề, THCK)

PGS. Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

GT công nghệ hàn

Ng. Thúc Hà

Giá bìa: 29.500 VNĐ

GT cơ kĩ thuật

GS. TS. Đỗ Sanh

Giá bìa: 46.000 VNĐ

GT cơ sở kĩ thuật cắt gọt Kim loại

Ng. Tiến Lưỡng

Giá bìa: 57.000 VNĐ