GT Bảo quản nông sản

GT Bảo quản nông sản

Mã sản phẩm: 6G117

Loại sách: Các ngành khác / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 204 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Nguyễn Mạnh Khải

Số lượt xem: 3941

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:35