GT Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (kinh tế và TCQLSX)

GT Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (kinh tế và TCQLSX)

Giá: 21.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 6H151

Loại sách: Các ngành khác / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 180 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: TS. Ngô Xuân Bình - TS. Hoàng Văn Hải

Số lượt xem: 4042

Cập nhật lần cuối: 06/01/2013 | 22:43

BT kinh tế và quản trị Doanh Nghiệp

Ngô Xuân Bình

Giá bìa: 17.000 VNĐ

Công nghệ sơn

Nguyễn Văn Lộc

Giá bìa: 36.500 VNĐ

GT Thương phẩm hàng thực phẩm

Lữ Quý Hoà

Giá bìa: 23.500 VNĐ