Sửa chữa đầu máy CD_VCD_DVD

Sửa chữa đầu máy CD_VCD_DVD

Giá: 22.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B654

Danh mục: Tin học - Điện tử viễn thông / Kích cỡ: 16 x 24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 172 / Tác giả: Nguyễn Văn Huy

Số lượt xem: 16312

Cập nhật lần cuối: 14/11/2006 | 00:00