GT Bảo trì và QL phòng M.tính

GT Bảo trì và QL phòng M.tính

Giá: 16.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 6H165

Loại sách: Tin học / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 128 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Phạm Thanh Liêm - Trần Viết Thường

Số lượt xem: 3807

Cập nhật lần cuối: 06/01/2013 | 22:46

GT CorelDraw

Nguyễn Phú Quảng

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Lập trình Pascal

Thạc Bình Cường

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Ngôn ngữ Lập trình C

Giá bìa: 23.500 VNĐ