GT Cài đặt và điều hành mạng

GT Cài đặt và điều hành mạng

Giá: 16.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 6H161

Loại sách: Tin học / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 136 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn

Số lượt xem: 3744

Cập nhật lần cuối: 06/01/2013 | 22:46

GT CorelDraw

Nguyễn Phú Quảng

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Hướng dẫn sử dụng Photoshop

Nguyễn Phú Quảng

Giá bìa: 35.000 VNĐ

GT Lập trình Pascal

Thạc Bình Cường

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Ngôn ngữ Lập trình C

GVC Tiêu Kim Cương

Giá bìa: 23.500 VNĐ