GT Hướng dẫn sử dụng Photoshop

GT Hướng dẫn sử dụng Photoshop

Giá: 35.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 6E009

Loại sách: Tin học / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 236 / Năm xuất bản: 2011 / Tác giả: Nguyễn Phú Quảng

Số lượt xem: 3443

Cập nhật lần cuối: 21/03/2018 | 11:13

GT CorelDraw

Nguyễn Phú Quảng

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Lập trình Pascal

Thạc Bình Cường

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Ngôn ngữ Lập trình C

Giá bìa: 23.500 VNĐ

GT Nhập môn tin học đại cương

Tô Văn Nam

Giá bìa: 19.500 VNĐ