GT Ngôn ngữ Lập trình C

GT Ngôn ngữ Lập trình C

Giá: 23.500 VNĐ     

Mã sản phẩm: 6H159

Loại sách: Tin học / Kích cỡ: 16 x 24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 200 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: GVC Tiêu Kim Cương

Số lượt xem: 9634

Cập nhật lần cuối: 23/03/2018 | 09:45

GT CorelDraw

Nguyễn Phú Quảng

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Lập trình Pascal

Thạc Bình Cường

Giá bìa: 20.000 VNĐ

GT Nhập môn tin học đại cương

Tô Văn Nam

Giá bìa: 19.500 VNĐ