Xử lý số tín hiệu T1

Xử lý số tín hiệu T1

Mã sản phẩm: 7B603

Danh mục: Tin học - Điện tử viễn thông / Kích cỡ: 19 x 27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 216 / Tác giả: Hồ Văn Sung

Số lượt xem: 4349

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:34

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ứng dụng công nghệ "xử lý tín hiệu" và cập nhật những kiến thức mới, tác giả đã trình bày một cách tinh tế, cô đọng các khái niệm cơ bản và đại cương về tín hiệu rời rạc, hệ thống rời rạc tuyến tính, biến đổi - Z và ứng dụng cho phân tích hệ thống.