Xử lý số tín hiệu - T2

Xử lý số tín hiệu - T2

Giá: 41.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B604

Danh mục: Tin học - Điện tử viễn thông / Kích cỡ: 19 x 27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 264 / Tác giả: Hồ Văn Sung

Số lượt xem: 4805

Cập nhật lần cuối: 27/03/2018 | 14:55

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Giáo trình đã làm cho chủ đề của xử lý tín hiệu thời gian rời rạc dễ dàng tiếp cận với đông đảo sinh viên và các kỹ sư thực hành. Tất cả các khái niệm quan trọng và cơ bản của lĩnh vực DPS được trình bày đầy đủ, dễ hiểu.