400 BT hoá học THCS

400 BT hoá học THCS

Giá: 20.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 8I115

Loại sách: Tham khảo phổ thông / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 208 / Năm xuất bản: 2008 / Tác giả: Nguyễn Hữu Thạc

Số lượt xem: 3577

Cập nhật lần cuối: 09/01/2013 | 11:04

BT Trắc nghiệm hoá học 10

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 19.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 11

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 28.000 VNĐ

BT Trắc nghiệm hoá học 12

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: 31.000 VNĐ