GT Kỹ thuật an toàn điện( Dùng cho các trường đào tạo hệ cử nhân CĐ kỹ thuật)

GT Kỹ thuật an toàn điện( Dùng cho các trường đào tạo hệ cử nhân CĐ kỹ thuật)

Giá: 40.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B794

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 184 / Năm xuất bản: 2010 / Tác giả: Trần Văn Tớp, Ng Quang Thuấn

Số lượt xem: 4560

Cập nhật lần cuối: 18/09/2015 | 09:33

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ