GT Kĩ thuật cảm biến( Dùng cho các trường ĐT hệ CĐ nghề & TCN)

GT Kĩ thuật cảm biến( Dùng cho các trường ĐT hệ CĐ nghề & TCN)

Giá: 50.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B768

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 224 / Năm xuất bản: 2010 / Tác giả: Vũ Quang Hồi

Số lượt xem: 4992

Cập nhật lần cuối: 09/12/2015 | 13:50

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ