GT Kỹ thuật xung số

GT Kỹ thuật xung số

Mã sản phẩm: 7B682

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 228 / Năm xuất bản: 2009 / Tác giả: Đặng Văn Chuyết, Ph Xuân Khánh

Giá: Liên hệ

Số lượt xem: 5055

Cập nhật lần cuối: 30/12/2015 | 15:11

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ