GT Thiết kế mạch điện tử( Dùng cho SV hệ CĐ)

GT Thiết kế mạch điện tử( Dùng cho SV hệ CĐ)

Giá: 17.500 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B763

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 136 / Năm xuất bản: 2011 / Tác giả: Ng Hữu Trung, Ng Viết Tuyến

Số lượt xem: 3469

Cập nhật lần cuối: 17/01/2013 | 08:17

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ