GT Vật liệu điện

GT Vật liệu điện

Giá: 19.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B754

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 132 / Năm xuất bản: 2011 / Tác giả: Ng Đình Thắng, Ninh Văn Nam

Số lượt xem: 3825

Cập nhật lần cuối: 17/01/2013 | 08:17

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ