GT vẽ kỹ thuật

GT vẽ kỹ thuật

Giá: 47.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B611

Loại sách: Cao đẳng / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 244 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Trần Hữu Quế

Số lượt xem: 4551

Cập nhật lần cuối: 21/10/2016 | 09:03

BàI tập vẽ Kỹ thuật

Trần Hữu Quế

Giá bìa: 27.000 VNĐ

BT toán cao cấp T2

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 30.000 VNĐ

BT Toán cao cấp T1

Nguyễn Đình Trí

Giá bìa: 38.000 VNĐ