Hỏi - đáp và tình huống luật tố tụng hành chính Việt Nam

Hỏi - đáp và tình huống luật tố tụng hành chính Việt Nam

Giá: 50.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7L279

Loại sách: Luật / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 264 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Nguyễn Thị Thủy

Số lượt xem: 9981

Cập nhật lần cuối: 04/03/2013 | 10:32

GT Luật An sinh xã hội

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí

Giá bìa: 43.000 VNĐ