Giáo trình di truyền học

Giáo trình di truyền học

Giá: 43.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K686

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 256 / Tác giả: Ðỗ Lê Thăng

Số lượt xem: 5194

Cập nhật lần cuối: 22/08/2006 | 00:00

Công nghệ vi sinh

Giá bìa: 26.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng

Nguyễn Thị Hiền

Giá bìa: 58.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất Axitamin và ứng dụng

Quản Lê Hà

Giá bìa: 40.000 VNĐ