Ga, dầu và chất tải lạnh

Ga, dầu và chất tải lạnh

Mã sản phẩm: 7K679

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 180 / Tác giả: Nguyễn Ðức Lợi

Số lượt xem: 5215

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:34

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Giá bìa: 38.000 VNĐ

Máy và thiết bị lạnh

Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ

Giá bìa: 56.000 VNĐ