Đại số đại cương

Đại số đại cương

Giá: 26.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B706

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 212 / Tác giả: Nguyễn Tiến Quang

Số lượt xem: 4281

Cập nhật lần cuối: 08/04/2015 | 10:23

Giới thiệu nội dung

Nội dung : Trình bày các kiến thức cơ bản của Đại số đại cương. Trong sách gồm những khái niệm cơ sở; Nhóm - đồng cấu nhóm; Cấu trúc nhóm; Vành và trường; Vành đa thức và Ơclit; Phân tích đa thức trên các trường số.