Bài tập Toán cao cấp tập một (Đại số và hình học giải tích)

Bài tập Toán cao cấp tập một (Đại số và hình học giải tích)

Giá: 48.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K177

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 388 / Tác giả: Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Số lượt xem: 3751

Cập nhật lần cuối: 26/09/2017 | 09:11