Bài tập Toán cao cấp tập hai (Phép tính giải tích một biến số)

Bài tập Toán cao cấp tập hai (Phép tính giải tích một biến số)

Giá: 30.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K281

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 14.3x20.3cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 272 / Tác giả: Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Số lượt xem: 3839

Cập nhật lần cuối: 12/10/2017 | 14:13