Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí tập hai

Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí tập hai

Giá: 56.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B309

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 232 / Tác giả: Phạm Thượng Hàn (Chủ biên), Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Vấn

Số lượt xem: 4838

Cập nhật lần cuối: 15/10/2012 | 14:06

Nhiệt học

Nguyễn Huy Sinh

Giá bìa: 33.000 VNĐ

Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí tập một

Phạm Thượng Hàn (Chủ biên), Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà

Giá bìa: 58.000 VNĐ

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Giá bìa: 38.000 VNĐ