Giáo tình đất có vấn đề - sử dụng, bảo vệ và cải tạo

Giáo tình đất có vấn đề - sử dụng, bảo vệ và cải tạo

Mã sản phẩm: 7B863Y3

Danh mục: Môi trường / Kích cỡ: 16x24cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Tác giả: PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải  (Chủ biên)

Số lượt xem: 3782

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:23

Danh mục Sách giáo khoa
Tác giả  
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Khổ sách 24 x 17 cm
Số trang  
Hình thức bìa Bìa mềm
Khối lượng  

 

STT Tên file Định dạng Lượt xem Ngày cập nhật