Bài tập Hoá Lí

Bài tập Hoá Lí

Giá: 75.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K584

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 14.5x20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 524 / Tác giả: Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải

Số lượt xem: 4361

Cập nhật lần cuối: 07/06/2016 | 15:34

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Trần Quốc Sơn (Chủ biên), Trần Thị Tửu

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Hoá học hữu cơ 1

Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ biên), Đỗ Đình Răng

Giá bìa: 79.000 VNĐ

Hóa học Hữu cơ 2

Giá bìa: 80.000 VNĐ