Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo (tập 1)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo (tập 1)

Mã sản phẩm: 7B865Y3

Loại sách: Tin học / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Năm xuất bản: 2013 / Tác giả: TS. Lã Thị Ngọc Anh.

Giá: Liên hệ

Số lượt xem: 3794

Cập nhật lần cuối: 17/03/2017 | 09:24

BT kinh tế và quản trị Doanh Nghiệp

Ngô Xuân Bình

Giá bìa: 17.000 VNĐ

Công nghệ sơn

Nguyễn Văn Lộc

Giá bìa: 36.500 VNĐ

GT Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (kinh tế và TCQLSX)

TS. Ngô Xuân Bình - TS. Hoàng Văn Hải

Giá bìa: 21.000 VNĐ