Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Giá: 28.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K545

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 14.5x20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 172 / Tác giả: Vũ Đăng Bộ (Chủ biên), Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội

Số lượt xem: 4748

Cập nhật lần cuối: 04/11/2015 | 09:37

Danh pháp hợp chất hữu cơ

Trần Quốc Sơn (Chủ biên), Trần Thị Tửu

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Hoá học hữu cơ 1

Giá bìa: 85.000 VNĐ

Hóa học Hữu cơ 2

Giá bìa: 80.000 VNĐ