Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Giá: 28.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7K545

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 14.5x20.5cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 172 / Tác giả: Vũ Đăng Bộ (Chủ biên), Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội

Số lượt xem: 5459

Cập nhật lần cuối: 04/11/2015 | 09:37