Giáo trình giáo dục chính trị

Giáo trình giáo dục chính trị

Giá: 25.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7X557

Loại sách: Cơ bản / Kích cỡ: 16x24 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang : 196 / Năm xuất bản: 2015 / Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số lượt xem: 1931

Cập nhật lần cuối: 29/03/2016 | 09:26

Giới thiệu nội dung

Giáo trình Giáo dục chính trị được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học Giáo dục chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT - BGDĐT ngày 07/3/2012 theo hướng đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị trong các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Giáo trình được dành chung cho cả hai đối tượng học sinh tốt nghiệp hệ trung học cơ sở và học sinh tố nghiệp hệ trung học phổ thông. 

Trong quá trình tổ chức biên soạn giáo trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết của tập thể tác giả là các nhà khoa học, các giảng viên có kinh nghiệm của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.