Hình học hoạ hình T1

Hình học hoạ hình T1

Giá: 45.000 VNĐ     

Mã sản phẩm: 7B047

Danh mục: Tự nhiên / Kích cỡ: 19x27cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 184 / Tác giả: Nguyễn Ðình Ðiện

Số lượt xem: 4468

Cập nhật lần cuối: 22/09/2016 | 09:22

Giáo trình xây dựng mặt đường ô tô, tập 1

Dương Học Hải

Giá bìa: 30.000 VNĐ

Hình học hoạ hình T2

Nguyễn Ðình Ðiện

Giá bìa: 46.000 VNĐ

Sổ tay Thiết kế đường ô tô tập một

Nguyễn Xuân Trục (Chủ biên), Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng

Giá bìa: 80.000 VNĐ